Rikke, robotter og ready-to-use

Hvis ikke I allerede følger Bertalan Mesko, så gør det, opfordrede Rikke Løvig Simonsen, direktør for Region Hovedstadens Apotek. Hvis vi følte os dynamiske og vidende, da Molecule Morgenmødet startede, så fik Rikke nok alligevel de fleste af os til at kridte skoene. Der skal ske noget, og det skal vi alle bidrage til, hvis vi vil være en del af det offentlige sundhedsvæsen. Hvis vi skal have et fælles sundhedsvæsen. Og ansvaret skal tages, lige fra frontlinje over industri til politiske fælles løsninger. Rikke efterlod ikke tvivl om, at der sker noget.

Mit hjem – vores sundhedsvæsen
Hvor de andre regioner igennem længere tid har mødt udfordringerne med den ”grå tsunami”, har de først nu for alvor ramt Region Hovedstaden.

Konkret betyder det, at personale bliver flyttet derhen, hvor der er størst knaphed på personale og behovet dermed størst. Farmakonomer og farmaceuter får ikke længere lov at nørde logistik, de skal ud i frontlinjen, fordi logistikfunktioner kan substitueres med andre kompetencer. Det betyder også, at man ikke længere inddrager alle i alle beslutninger. Ressourcerne er ikke til det.

Forebyggelse er centralt. Coronapandemien har givet sundhedsvæsenet og os alle bedre forudsætninger og flere muligheder for at kunne arbejde virtuelt, denne udvikling skal fortsætte. Teknologi og digitale løsninger skal understøtte og forebygge og skal holde os ajour til et langt og sundt liv.

Nødvendig behandling skal leveres til borgerne, og der udvikles lige nu planer for denne distribution. Alt er i spil, droner, robotter og private distributionskæder, for borgerne skal ikke tvinges til at komme på sygehuset for at hente den vederlagsfrie medicin. Det her drejer sig ikke om sundhedsvæsenets navle, det drejer sig om, at vi har borgere, der ikke er mobile, borgere der ikke har bil, borgere der ikke skal bruge unødig tid på sine behandlinger, og så handler det ikke mindst om, at det kun er de borgere, som absolut nødvendigt har behov for ydelser på hospitalet, der kommer på hospitalet.

Rikke Løvig Simonsen demonstrererede, at løsningerne skal findes med udgangspunkt i patientens behov, og at det offentlige sundhedsvæsen tænker ud af (medicin)boksen for at kunne løse vores udfordringer med sundhed, velfærd og knappe ressourcer.

Nye lægemidler
Lægemiddeladministrationen og håndtering bliver i den grad påvirket af manglende hænder. Derfor vil der blive tiltagende fokus på behandlinger med nem administration, allerhelst administration, der kan varetages af borgeren selv, i hjemmet. Visionen er, at fremtidens sundhedsvæsen er sengeløs. Det skal industrien også have for øje, når behandlinger og produkter udvikles.

Hjemmebehandling kalder på nytænkning i forhold til f.eks. holdbarheden af lægemidlerne. Iflg. Danske Lægemiddelstandarder anvendes buffere ikke i behandlinger, som de gør i andre nabolande. Buffere er med til at øge holdbarheden og dermed gøre hjemmebehandling muligt for patienterne. Sygehusapotekerne er på nuværende tidspunkt indgået i dialog med Lægemiddelstyrelsen samt industrien for at ændre dette. Der er behov for hjælp ift. flere ”ready to use” lægemidler, regulering og metoder til 3-D printede lægemidler og f.eks. IV behandling med lang holdbarhed, som kan gives til patienter i døgndoser til hjemmebehandling.

Beredskab, behandlingslinjer og bindeled
Vi fik indblik i samarbejdet mellem Hovedstaden og Sjælland, regionernes ligheder og forskelligheder, behovet for at hjælpe hinanden på tværs, vi hørte om implementering af udbudsresultater, om lægemiddelskift, om lukkede lister og Region Hovedstadens Task Force, der modtager ansøgninger angående ibrugtagning af lægemidler, om førstevalg og forskudt ordination.

Endeligt hørte vi om, hvorledes regionernes sygehusapotekere spiller en væsentlig og alsidig rolle i sundhedsvæsenet, bl.a. som rådgivere for klinikere med det stigende antal komplekse behandlinger, de skal understøtte – herunder sikre implementering af Medicinrådets anbefalinger og kontinuerligt have blik for patienternes behov.

Tak til Rikke Løvig Simonsen for den åbne dialog om udfordringerne ved lægemiddelimplementering og for perspektiverne for fremtiden. Og tak til alle de kunder og samarbejdspartner, som deltog og bidrog med gode spørgsmål og god stemning.

Læs mere om Region Hovedstadens Apotek her:
https://www.apoteket-regionh.dk/

Se kommende Molecule Morgenmøder og tilmeld dig her: https://www.moleculeconsultancy.com/morgenmoeder/