Systemisk analfabetisme i vores sundhedsvæsen

Morgenmøde den 23. november med Karin Friis Bach, formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner og medlem af regionsrådet i Region Hovedstaden, hvor hun er 2. næstformand for rådet, ligesom hun bl.a. sidder i Forretningsudvalget. 

Med et sundhedsvæsen og et velfærdssystem, der er tiltagende under pres, er der behov for at gøre noget nu. Karin vil give sit perspektiv på udfordringen og inviterer til at komme med input og bidrage med idéer til, hvordan vi kan skabe motivation og arbejdsglæde blandt de klinikere, forskere og medarbejdere, der er spydspids i vores sundhedsvæsen. 

Vi har et sundhedsvæsen, som skal passe på millioner af mennesker. En befolkning, der skal opleve sundhedsvæsenet som ét organ, selvom det består af tusinder af mennesker og adresser. Det betyder uvægerligt, at der bliver tabt bolde, at der sker fejl, og at mennesker kommer i klemme. 

Pivdygtige medarbejder risikerer at brænde ud, løbe tør og miste gejst og motivation, hvis der bliver mere uden mening end med mening. Hvis man oplever, at man ikke trækker i samme retning eller hvis fagligheden eller medmenneskeligheden er svær at få øje på. Eller hvis der ikke er overskud til de borgere, der har aller mest brug for hjælp. 

Derfor er der brug for mere forebyggelse, sammenhæng i sundhedsvæsenet og en langsigtet strategi for at tiltrække og fastholde personale. Og derfor er det ikke tilstrækkeligt at arbejde for, at Region Hovedstaden skal gå foran som en innovativ og bæredygtig region. Fordi der er behov for handling i hele landet. 

Udover de pivdygtige medarbejdere, har vi et sundhedsvæsen, der har logistisk ekspertise, god infrastruktur, højteknologisk udstyr, gode beslutningsstøtteværktøjer, og som tilbyder borgerne nem adgang til egne data. Et sundhedsvæsen, der på daglig basis får millioner af komponenter på tusinder af adresser til at gå op i en højere enhed, til målrettede behandlinger for mere sundhed. De aller fleste kommer hjem fra sundhedsvæsenet med et bedre udgangspunkt end da de bad sundhedsvæsenet om hjælp. 

Men det kræver store investeringer at holde trit med udviklingen, at konvertere nye muligheder til løsninger og at fastholde og rekruttere de passionerede og dygtige medarbejdere. Vi skal handle aktivt for at blive robuste og tunes til fremtiden

Vores sundhedsvæsen er blevet så specialiseret, komplekst og højteknologisk, at det også kan være svært at bevare overblik over kommunikationsveje, beslutningsgange, ansvarsområder, sammenhænge, faldgruber og synergier. Derfor risikerer vi alle at komme til at lide systemanalfabetisme i en eller anden grad, fordi der mangler gennemsigtighed. Hvordan kan vi skabe større gennemsigtighed, være et godt sted at arbejde og et godt sted at få hjælp, bidrage til en god stemning, de positive historier og skabe lysten til at være fælles om at samle de bolde op, som vi andre taber. 

Den drøftelse fortsætter Karin sammen med os til morgenmødet. Fordi der er brug for alles input og stemmer for at finde løsninger, der kan forbedre sundhedsvæsenet nu og tune det til fremtiden. 

Du kan tilmelde dig morgenmødet her.

Se eventuelt Danske Regioners oplæg til Regionernes plan for kortere ventelister:
https://www.regioner.dk/media/22440/plan-for-kortere-ventelister.pdf