Molecule Breakfast Meeting

Morgenmøde med Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, 9. december

Onsdag den 9. december stiller Sekretariatschef Rikke Bækgaard Thomassen fra Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI) op til virtuelt Molecule Morgenmøde.

Regler for marketing og lægemidler er de samme som før covid-19. Alligevel har covid-19 medført mere opmærksomhed på nogle områder, der ikke tidligere var så relevante, og der dukker nye typer af spørgsmål op. Hvilket regelsæt gælder ved virtuelle møder, hvor der deltager flere forskellige nationaliteter? Og kan man efterkomme efterspørgslen af mere information om studier om kommende lægemidler til behandling af COVID-19?

Udgangspunktet er, at samme regelsæt gælder, uanset hvilket medie man vælger at distribuere information om lægemidler på. Men er der alligevel særlige hensyn at tage, når et møde foregår virtuelt frem for fysisk? Måske har I også spørgsmål, der relaterer sig til vores nye hverdag. Måske har I spørgsmål, der intet har at gøre med covid-19.

Vi har aftalt med Rikke, at vi tilrettelægger morgenmødet efter jeres behov. Hvor har I behov for viden fra ENLI? Hvor er I nysgerrige? Hvad vil I gerne have Rikkes input på?

Frist for spørgsmål til ENLI og forslag til oplæggets indhold sendes til Trine Petersen senest den 1/12.

Vi ses til Molecule Morgenmøde med ENLI den 9. december kl. 9-10

Molecule Morning Meeting
  Choose Breakfast Meeting(s):
  Morgenmøde med Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien, 9. december

  By signing up for a breakfast meeting, you automatically are added to our invitation list You can always remove yourself from the list by contacting info@moleculeconsultancy.com.

  Currently no morning event scheduled

  You can register as soon as the invites are out.
  Sign up to receive our invites.

  Morning meetings

  Join Molecule’s morning meetings
  Not yet on the invitation list for our morning meetings?