I går havde vi Molecule Morgenmøde med sekretariatschef Rikke Bækgaard Thomassen fra Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Rikke holdt oplæg med udgangspunkt i en lang række af spørgsmål, som var indkommet fra Molecule’s samarbejdspartnere inden Morgenmødet.

Rikke gennemgik de grundlæggende rammer for lægemiddelindustrien, ENLI og baggrunden herfor. Og ikke mindst fik vi et godt indblik i de områder, som der er kommet øget opmærksomhed omkring i corona-tiden, hvor virtuelle events er blevet langt mere fremtrædende. Vi blev klogere på det territoriale princip, vareprøver, off-label, forplejning, forskel på f.eks. en virksomhedsaktivitet og en kongres med et videnskabeligt program, EFPIA’s covid-19 guide, den fælles vejledning fra EFPIA, IFPMA og PhRMA om regler til virtuelle møder mm. Tak til ENLI for et godt oplæg, hvor 67 Molecule samarbejdsparter blev klædt etisk godt på.