28.11.2021

Når hjem skal være, hvor hjertet er

BørneRiget er et hospital i verdensklasse, der åbner i København i 2025.

Hospitalet er for børn, unge og fødende og har som mål at bidrage til, at familiernes fysiske og mentale kapacitet har plus på kontoen, uanset om de kommer hjem med sorg eller glæde. De indlagte børn og unge skal opleve deres behandling som en naturlig forlængelse af hjemmet.

Det er med andre ord et anderledes, rørende og visionært projekt.

Det oplevede vi på nærmeste hold til Molecule Morgenmøde den 10. november, hvor Lars Hyldgaard Olesen (programchef, Ole Kirk’s Fond) og Thomas Leth Frandsen (lægelig senior projektchef, BørneRiget) fortalte os om, hvordan BørneRiget vil sætte nye standarder for fremtidens behandling og pleje.

Læs mere


01.11.2021

Tanker fra teamet: Er det muligt at hjælpe udviklingslande fra vores smørhul?

Hvad hvis vi i alle vores projekter skulle invitere to personer fra et udviklingsland til at være med? Vi har i Molecule valgt partnerskaber og verdensmål 17 som et af vores prioritetsområder. Behovet for partnerskaber synes større end nogensinde. Verden er fuld af ekstrem ulighed, voldsomme konflikter og humanitære katastrofer.

Læs mere


29.10.2021

Molecule Morgenmøde med regionalvalgets spidskandidater

Nærhed og sammenhæng, fastholdelse af medarbejdere i sundhedsvæsenet samt regionernes samarbejde med life science-industrien blev debatteret, da regionale spidskandidater deltog på vores Molecule Morgenmøde d. 27. oktober 2021.

Læs mere


15.09.2021

Morgenmøde: Aktuel status fra Amgros med perspektivering til fremtiden

Alternative prisaftaler, Amgros’ rolle under corona-pandemien og samarbejdet med de nordiske lande var blandt emnerne, da Flemming Sonne, adm. direktør i Amgros, var gæst på vores Molecule Morgenmøde i dag (15. september 2021)

Lær mere


18.08.2021

Tanker fra teamet: Misbrug, kirurgi og rock’n roll

Tirsdag hørte jeg Christian Harsløf fra KL fortælle, at det var forventet, at klyngeaftalerne skulle finde en faglig og organisatorisk løsning, der sikrer borgere med både en psykiatrisk lidelse og et misbrug et behandlingsforløb med effektivt outcome. Det er der i den grad behov for. Samme aften kom jeg tilfældigvis til at sidde ved siden af Thomas Kiær, som er rygkirurg. Han fortalte, at hans tilgang som kirurg er, at han ikke opererer nogle, der har været på høj-potent smertelindring i mere end 3 uger

Læs mere


01.06.2021

Osteoporose – den hemmelige folkesygdom

Patienter og sundhedsfaglige ledelser er inviteret til regionale møder om potentialer og gode eksempler omkring forebyggelse og behandling af osteoporose. Formålet er at sætte fokus på de gode samarbejde på tværs af patienter, sektorer og fagligheder og skabe et afsæt til at blive endnu bedre. Initiativet er resultatet af et samarbejde mellem to life science virksomheder, som er fælles om visionen om at forebygge brud hos borgere med osteoporose.

Læs mere


23.04.2021

Stjernestøv og store visioner på Molecule Morgenmøde

Molecule Morgenmødet den 21. april 2021 blev en spændende udfordring af vores syn på behandling, sygehuse og rehabilitering. Thure Lindhardt (skuespiller), Esben Bala Skouboe (civilingeniør med speciale i arkitektur og design) og Per Thorgaard (overlæge, Region Nordjylland) tog Molecules kunder og samarbejdspartnere med på Region Nordjyllands visionære rejse til at skabe sygehusmiljøer, der giver tryghed og håb for patienter og familier.

Læs mere


16.04.2021

Sundhedsdatastyrelsen i højt gear: forskermaskine, covid-19 og data fra kommuner og praksis

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, gav et lyn-indblik i den daglige udvikling, drift og strategi i Sundhedsdatastyrelsen på et Molecule Morgenmøde den 7. april 2021. Lisbeth fortalte om omstillingen til en hverdag med Covid-19, f.eks. hvordan smittedata opdateres på timebasis – og snart hvert kvarter – og om hvordan den nationale teststrategi blev skabt og IT-understøttet, og om det minimum af data, der er tilgængelig på coronapasset.

Læs mere


08.04.2021

Viden til et bedre sundhedsvæsen

Direktør Jens Winther Jensen fra Regionernes Kliniske Kvalitetsprogram (RKKP) giver til Molecule Morgenmøde den 3. juni en status fra RKKP og sit perspektiv på, hvordan vi kontinuerligt arbejder med at få mere sundhed og et bedre sundhedsvæsen. Hvordan løser man udfordringen, at kvalitetsudvikling skal foregå i hele borgerens forløb, når det er vanskeligt at få gode data fra f.eks. kommuner og almen praksis? Hvordan kan indikatorer justeres agilt, når nye kvalitetsmål opstår som følge af ny teknologi, nye behandlinger eller nye behov opstår?

Læs mere


03.03.2021

Kultur er et eksklusivt gode for sunde borgere i trivsel

Eller hvad? I Region Nordjylland er udgangspunktet at kunst, kultur og trivsel er en funktion af hinanden. Derfor har de lanceret et initiativ, hvor kunst og kultur er en integreret del af behandlingen. Hvor sengestuen bliver målrettet designet, så den matcher borgerens behov for nærmiljø og tryghed. En digital og interaktiv sengestue.

”Moleculerne” er blevet nysgerrige, så vi har inviteret Per Thorgaard til at komme og fortælle om Region Nordjyllands ambition om ”Mere kultur i sundhedshusene og mere sundhed i kulturhusene” til Molecule Morgenmøde den 21. april kl. 9-10.

Læs mere / tilmelding


22.02.2021

Morgenmøde om EMA Scientific Advisory Group og Medicinrådet

Steen Werner Hansen kommer til Molecule Morgenmøde den 25. marts kl. 9-10 og fortæller om arbejdet i Medicinrådet og i EMA. Steen Werner Hansen giver en status fra Medicinrådet, sit perspektiv på fremtidens udfordringer på lægemiddelområdet og sit bud på, om life science branchen kan blive endnu bedre til at være en konstruktiv medspiller i Medicinrådsarbejdet? Ud over at være den en del af formandsteamet i Medicinrådet, sidder Steen Werner Hansen også i den onkologiske Scientific Advisory Group i EMA, som han også vil orientere om. Vi ser frem til et meget spændende morgenmøde.

Tilmelding her


04.02.2021

Highlights fra Sundhedsdatastyrelsen

Direktør Lisbeth Nielsen kommer til virtuelt Molecule Morgenmøde den 7. april kl. 9-10 og opdaterer os på Sundhedsdatastyrelsens fokuspunkter for indeværende år. Mon ikke det bringer os forbi internationale samarbejder, nationale projekter, Sygehusmedicin- og andre registre samt Sundhedsdatastyrelsens rolle i Covid-19 pandemien?


27.01.2021 

Hvad kan resten af sundhedsvæsenet lære af lægemiddelområdet?

Rigtig meget! Og derfor er Behandlingsrådet ved at folde sig ud som en ny vigtig aktør i vores sundhedsvæsen. Direktør for Behandlingsrådet Malene Møller Nielsen kommer den 10. marts til Molecule Morgenmøde kl. 9-10, hvor det formentlig er for tidligt at pege på, hvad vi skal stoppe med, og hvad vi skal gøre mere af.

Læs mere


10.12.2020 

Nye etiske opmærksomhedsområder i en digital corona-tid

I går havde vi Molecule Morgenmøde med sekretariatschef Rikke Bækgaard Thomassen fra Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Rikke holdt oplæg med udgangspunkt i en lang række af spørgsmål, som var indkommet fra Molecule’s samarbejdspartnere inden Morgenmødet.

Læs mere


02.11.2020 

Hvad kan vi lære hinanden om bæredygtighed?

På Molecules Morgenmøde på onsdag den 4. november 2020 mødes to fyrtårne i et gensidigt interview om bæredygtighed. Det ene fyrtårn, Susanne Stormer fra Novo Nordisk, har i årevis vist vejen mod bæredygtighed. Mens det andet fyrtårn, Tommy Kjeldsgaard fra Danske Regioner, skal vise vejen fremadrettet. Vi ser derfor frem til et morgenmøde, hvor viden og visioner kommer i spil. Hvor mål og metoder kan bringes op. Og hvor rammer, vilkår og incitamenter kan diskuteres.

Læs mere


19.10.2020 

Jørgen Schøler Kristensen giver en status på Sygehusmedicinregisteret

På næste uges morgenmøde vil Jørgen vise os eksempler på den aktuelle anvendelse af Sygehusmedicinregisteret (SMR) og give os en status samt perspektiver for SMR.

Læs mere


15.10.2020 

Molecules verdensmål er valgt af medarbejderne

Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og sådan er det også, når det gælder bæredygtighed og ansvarlighed. Derfor har vi i Molecule ved afstemning udvalgt, hvilke af FN’s 17 verdensmål vi sætter særligt fokus på. Det har vi gjort ud fra bevidstheden om, at vi netop ikke kan gøre alt – men vi kan alle gøre noget. Og måske ikke så overraskende har vi valgt at fokusere på sundhed, forbrug og partnerskaber.

Læs mere


28.09.2020

Ambitioner og planer for life science-branchen, oplæg og drøftelse med Erhvervsministeriet

Life science-branchen er vigtig for dansk velfærd og erhvervsliv. Dansk life science bidrager til arbejdspladser, forskning, sundhed, bæredygtighed og velfærd. Branchen er på flere måder vigtigere i dag end i går. Derfor glæder vi os til på onsdag, hvor Carsten Kjær Joensen, kontorchef for Erhvervsministeriets life science-enhed, på vores morgenmøde fortæller om den erhvervspolitiske indsats, klimatiltag og vækstvilkår i life science-industrien.

Læs mere


22.09.2020

SDG, Sustainable Development Goals

Life science branchen er en afgørende motor for forskning, innovation og eksport og derfor en kæmpe drivkræft for sundhed og vores velfærd. En branche med så stor en indflydelse har også en forpligtelse til at gå forrest og udvise ansvarlighed og tænke bæredygtigt.

Læs mere


14.09.2020

Mere fokus på livskvalitet og levetid i fremtidens sundhedsøkonomiske analyser

Onsdag den 16. september står på flere måder i QALY’ens tegn. Vi har nemlig inviteret professor på CBS, Lars Peter Østerdal, til at komme og fortælle om hans viden og erfaringer med at inkludere kvalitetsjusterede leveår (QALY) i sundhedsøkonomiske analyser. Derudover er onsdag også dagen for høringsfristen på udkastet til en ny metodehåndbog for Medicinrådet. Det er blandt andet hensigten, at QALY skal inkluderes i Medicinrådets vurderinger fra 1. januar 2021. Vi går derfor i den grad en spændende onsdag i møde.

Læs mere


01.07.2020

Mere lighed i den seksuelle sundhed

På opdrag fra Bayer Danmark har Molecule Consultancy lavet en gennemgang af tilgængelige data om seksuel sundhed med fokus på de 15-25-årige. Datagennemgangen føder ind i nærværende drøftelsesoplæg, der har til hensigt at stimulere mere handling for at forbedre den seksuelle sundhed blandt unge i Danmark.

Læs mere