10.12.2020 

Nye etiske opmærksomhedsområder i en digital corona-tid

I går havde vi Molecule Morgenmøde med sekretariatschef Rikke Bækgaard Thomassen fra Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI). Rikke holdt oplæg med udgangspunkt i en lang række af spørgsmål, som var indkommet fra Molecule’s samarbejdspartnere inden Morgenmødet.

Læs mere

02.11.2020 

Hvad kan vi lære hinanden om bæredygtighed?

På Molecules Morgenmøde på onsdag den 4. november 2020 mødes to fyrtårne i et gensidigt interview om bæredygtighed. Det ene fyrtårn, Susanne Stormer fra Novo Nordisk, har i årevis vist vejen mod bæredygtighed. Mens det andet fyrtårn, Tommy Kjeldsgaard fra Danske Regioner, skal vise vejen fremadrettet. Vi ser derfor frem til et morgenmøde, hvor viden og visioner kommer i spil. Hvor mål og metoder kan bringes op. Og hvor rammer, vilkår og incitamenter kan diskuteres.

Læs mere


19.10.2020 

Jørgen Schøler Kristensen giver en status på Sygehusmedicinregisteret

På næste uges morgenmøde vil Jørgen vise os eksempler på den aktuelle anvendelse af Sygehusmedicinregisteret (SMR) og give os en status samt perspektiver for SMR.

Læs mere


15.10.2020 

Molecules verdensmål er valgt af medarbejderne

Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og sådan er det også, når det gælder bæredygtighed og ansvarlighed. Derfor har vi i Molecule ved afstemning udvalgt, hvilke af FN’s 17 verdensmål vi sætter særligt fokus på. Det har vi gjort ud fra bevidstheden om, at vi netop ikke kan gøre alt – men vi kan alle gøre noget. Og måske ikke så overraskende har vi valgt at fokusere på sundhed, forbrug og partnerskaber.

Læs mere


28.09.2020

Ambitioner og planer for life science-branchen, oplæg og drøftelse med Erhvervsministeriet

Life science-branchen er vigtig for dansk velfærd og erhvervsliv. Dansk life science bidrager til arbejdspladser, forskning, sundhed, bæredygtighed og velfærd. Branchen er på flere måder vigtigere i dag end i går. Derfor glæder vi os til på onsdag, hvor Carsten Kjær Joensen, kontorchef for Erhvervsministeriets life science-enhed, på vores morgenmøde fortæller om den erhvervspolitiske indsats, klimatiltag og vækstvilkår i life science-industrien.

Læs mere


22.09.2020

SDG, Sustainable Development Goals

Life science branchen er en afgørende motor for forskning, innovation og eksport og derfor en kæmpe drivkræft for sundhed og vores velfærd. En branche med så stor en indflydelse har også en forpligtelse til at gå forrest og udvise ansvarlighed og tænke bæredygtigt.

Læs mere


14.09.2020

Mere fokus på livskvalitet og levetid i fremtidens sundhedsøkonomiske analyser

Onsdag den 16. september står på flere måder i QALY’ens tegn. Vi har nemlig inviteret professor på CBS, Lars Peter Østerdal, til at komme og fortælle om hans viden og erfaringer med at inkludere kvalitetsjusterede leveår (QALY) i sundhedsøkonomiske analyser. Derudover er onsdag også dagen for høringsfristen på udkastet til en ny metodehåndbog for Medicinrådet. Det er blandt andet hensigten, at QALY skal inkluderes i Medicinrådets vurderinger fra 1. januar 2021. Vi går derfor i den grad en spændende onsdag i møde.

Læs mere