Patienter og sundhedsfaglige ledelser er inviteret til regionale møder om potentialer og gode eksempler omkring forebyggelse og behandling af osteoporose. Formålet er at sætte fokus på de gode samarbejde på tværs af patienter, sektorer og fagligheder og skabe et afsæt til at blive endnu bedre. Initiativet er resultatet af et samarbejde mellem to life science virksomheder, som er fælles om visionen om at forebygge brud hos borgere med osteoporose.

Risikoen for at udvikle osteoporose stiger med alderen, og risikoen er størst for kvinder, men osteoporose kan ramme hele skalaen af køn og alder. Fordi vi bliver ældre, og fordi vi bliver flere ældre, skal vi i endnu højere grad sikre rammer, viden og kapacitet til at understøtte opsporing og handling, der stimulerer gode liv for borgere med osteoporose.

Der er aktuelt omkring en halv million borgere, der har osteoporose uden at vide det. Muligheden for at styrke livskvaliteten for disse borgere er størst, hvis vi identificerer dem, inden knoglerne er blevet alt for porøse. Derfor får de sundhedsfaglige og patienterne muligheden for samtale om, hvad der fungerer godt, og hvordan samarbejdet kan blive endnu bedre omkring forebyggelse og behandling af osteoporose.

Se materialerne til møderne her og skriv til Sahana, hvis du har spørgsmål eller ønsker print af materialerne, email:  eller tlf. 3145 5467.

Regionale møder om osteoporose

Dagsorden

Nøgledata for osteoporose

Rejsen

Bruttolisten med øvrige osteoporosespørgsmål

De regionale møder i 2021 var en platform for dialog mellem patienter, almen praksis, sygehuse, kommuner og genoptræning. Møderne er digitale og finder sted kl. 16.30 – 18.15 for Region Nordjylland (dato endnu ikke fastlagt), Region Sjælland den 23. august, Region Midtjylland den 25. august, Region Syddanmark den 31. august og Region Hovedstaden den 7. september. Invitationer er udsendt til DSAM, KiAP, de videnskabelige selskaber, patientforeninger, regionerne, KL, Sund By netværket mv. Møderne er muliggjort af Amgen og UCB Nordic.

Sygeplejersker og læger skal ansøge sin deltagelse til Lægemiddelstyrelsen via følgende link:
https://secure.capevo.net/xform/frontend/irs.aspx?alias=TilknytningsformularForSundhedspersoner&groupId=58&casefolderid=787&doctype=1&formid=17136

CVR-numre:
UCB: 26688949
Amgen: 30833880