Sundhedsdatastyrelsen i højt gear: forskermaskine, covid-19 og data fra kommuner og praksis

Lisbeth Nielsen, direktør i Sundhedsdatastyrelsen, gav et lyn-indblik i den daglige udvikling, drift og strategi i Sundhedsdatastyrelsen på et Molecule Morgenmøde den 7. april 2021. Lisbeth fortalte om omstillingen til en hverdag med Covid-19, f.eks. hvordan smittedata opdateres på timebasis – og snart hvert kvarter – og om hvordan den nationale teststrategi blev skabt og IT-understøttet (Lisbeth henviste den videbegærlige til at se denne video), og om det minimum af data, der er tilgængelig på coronapasset.

Vi hørte om det igangværende pilotarbejde, hvor data fra praksissektoren og kommunerne skal kunne anvendes til kvalitetsudvikling og analyser. Derudover orienterede Lisbeth om en lang række igangværende initiativer, der giver borgerne og klinikere bedre overblik over forløb i sundhedsvæsenet, herunder et aftale-overblik over borgerens samtlige aftaler i sundhedsvæsnet samt et Fælles Stamkort med borgerens stamoplysninger, begge under udarbejdelse.

En glædelig nyhed for mange af os var, at Sundhedsdatastyrelsen har fået mandat til også at prioritere (forskermaskine-)ansøgninger, der ikke er Covid-19 relaterede, hvorfor vi formentlig kan imødese mindre ventetid på behandling af vores dataansøgninger, ligesom at der er udsigt til, at Sygehusmedicinregisteret (SMR2) snart kan levere data til forskermaskinerne og RKKP.

Lisbeth orienterede om Én indgang, det fælles initiativ mellem Danske Regioner og Sundhedsministeriet, hvor forskere kan søge information om adgang til sundhedsdata og selve ansøgningsprocessen, samt et datalandkort og en ansøgningsportal.

Det blev et intenst morgenmøde spækket med information og interessante detaljer, som gav os lyst til at binge, så Lisbeth får nok en ny invitation om et års tid.