Women’s Health

Konference om kvinders sundhed
– blinde vinkler og bias

12. juni 2024 kl. 9-12 – Fællessalen på Christiansborg

Formålet med konferencen er at stimulere viden om de sygdomme, der manifesterer sig forskelligt på køn, og hvor effekt, dokumentation og/eller sikkerhedsprofil af behandling kan variere. Med afsæt i faglige indlæg belyser og diskuterer vi blinde vinkler, udfordringer og konsekvenser og inviterer til dialog om det uindfriede potentiale.

Kontakt , hvis du har spørgsmål.

Tilmeld

Program

8.30-9.00

Registrering og kaffe/the

9.00-9.15

Velkomst og introduktion

v. Monika Rubin, politisk ordfører for Moderaterne og Kristine Kryger, regionsrådsmedlem Region H for Radikale Venstre

9.15-9.45

Indflyvning, historisk perspektiv og strukturelle udfordringer

Introduktion til kvinders sundhed og sikkerhed ved lægebehandling til kvinder
v. Amani Meaidi, læge og postdoc, Kræftens Bekæmpelse

Kønsproblematikker i forskning
v. Jens Peter Andersen, seniorforsker, Aarhus Universitet

9.45-10.45

Kønsforskelle findes hele livet – tre nedslagspunkter

Intro til cases

Case 1: ADHD v. Anne Philipsen, psykiater (15 min.)
Case 2: Myasthenia Gravis v. John Vissing, overlæge og professor i neurologi, Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme, Neurocentret, Rigshospitalet (15 min.)
Case 3: Migræne v. Mona Ameri Chalmer, læge og postdoc, Dansk Hovedpinecenter (15 min.)

Opsamling og fælles diskussion af implikationerne (15 min.)

10.45-11.00

Pause og netværk inkl. let forplejning

11.00-11.55

Paneldebat – Danmark med på vognen: Hvad skal der til?

Hvad sker der internationalt inden for Women’s Health? (10 min.)

Diskussion af løsningsforslag med ekspertpanel: (45 min.)

 • Monika Rubin, politisk ordfører, Moderaterne
 • Kristine Kryger, regionsrådsmedlem Region H for Radikale Venstre
 • Camilla Fabricius, socialordfører, Socialdemokratiet
 • Charlotte Cerqueira, afdelingsleder for Afdeling for databaseområde 1: Hjerte/kar, kirurgi og akutområdet, Regionernes Kliniske Kvalitetsudviklingsprogram
 • Lasse Gliemann, associeret professor i kardiovaskulær fysiologi, Institut for Idræt og Ernæring,
  Københavns Universitet
 • Cathrine Nygaard Christensen, Senior Innovation Manager, Women’s Health, BioInnovation Institute
 • Bente Langdahl, overlæge og klinisk professor, Afd. for Hormon- og Knoglesygdomme, Aarhus Universitetshospital og Institut for Klinisk Medicin, Aarhus Universitet

11.55-12.00

Afslutning og tak for i dag

v. Monika Rubin og Kristine Kryger

Tak til talere, paneldeltagere og deltagere for deres bidrag

Opfordring til videre samarbejde og handling for at fremme kønnet lighed i sundhed

12.00-12.30

Let forplejning og netværk

Konferencen er blevet til i samarbejde med Dansk Industri, Dansk Erhverv, Takeda Pharma A/S, UCB Nordic og Lundbeck

C-ANPROM/DK/ELVA/0060             DK-NPMIG-0119              DK-DA-2400020 Maj 2024

  Women’s Health

  Tilmeld dig konferencen om kvinders sundhed
  Ved tilmelding bliver du automatisk tilmeldt vores invitationsliste. Du kan altid framelde dig listen ved henvendelse til Molecule på . Ved tilmelding giver du samtidig samtykke til, at der på dagen vil blive filmet og taget billeder i markedsføringsøjemed. Du kan til en hver tid trække dit samtykke tilbage ved at rette henvendelse til vores Data Protection Officer på .

  Fotograf Anders Hviid