Folkemøde-partnerskab med Europa-Kommissionen: Færdigheder for Fremtiden

Årets folkemøde nærmer sig, og det betyder tid til spændende events, debatter og talks om life science og sundhed.

Molecule Consultancy er gået sammen med den danske repræsentation i EU-kommissionen og stiller skarpt på arbejdskraftudfordringerne i det danske sundhedsvæsen og i life science industrien. Det gør vi både med debat til Molecule Health Talks på Folkescenen (N6) foran Grønbechs Hotel om torsdagen kl. 12.05-12.50 og til en workshop fredag og lørdag kl. 9-11 i Europa-Kommissionens telt (B3).

Workshop i Europa-Kommissionens telt

Nogle af de greb, der kan rykke på Danmarks og EU’s evne til netop at sikre kvalificeret og tilstrækkelig med personale er f.eks. teknologi, samarbejde, forskning, forebyggelse, løn og rammevilkår, borgernes feedback på indsatserne (prioritering) osv. Det bliver en dialog og interaktiv workshop med dem, der dukker op i Kommissionens telt.

Vi hører gerne fra jer
Hvis I har nogle cases, som illustrerer succeser eller fiaskoer i fastholdelse og rekruttering og udviklingen af ekspertiser, så hører vi meget gerne fra jer. Men også hvis I har udstyr/teknologi/devices, fordi vi gerne vil give mulighed for se eller høre om hands-on erfaring og f.eks. afprøve eller få demonstreret ny teknologi. Så har I noget udstyr, der er arbejdskraftbesparende og som I evt. vil have mulighed for at vise, så sig til.

Vi vil også gerne motivere debatter om muligheden for at stimulere en befolkning, der trives og er sundere og derfor ikke efterspørger samme mængde og samme type af ydelser, som i dag. Så hvis I har løsninger eller udstyr, der her kan være relevant, lad os det meget gerne vide. Det kunne være alkometer, lungefunktionstest, avanceret vægt med muskelmasse og knoglestyrke eller noget syvende, der sætter fokus på tidlige indsatser og forebyggelse.

Derudover hører vi også gerne jeres umiddelbare tanker og erfaringer om:

  1. Hvad oplever I af udfordringer i forhold til rekruttering og fastholdelse af medarbejdere?
  2. Hvad ser I som det vigtigste ift. løsning af fremtidens arbejdskraftudfordringer?
  3. Og hvad er den mest oversete faktor i denne sammenhæng?

Har du lyst til at deltage i workshoppen som repræsentant fra en sundheds- og/eller life science-organisation, hører vi også meget gerne fra dig.

Send svaret til

Så kan det være, at vi udvælger lige præcis jeres input til diskussion.

Folkemøde-partnerskab med Europa-Kommissionen: Færdigheder for Fremtiden

Molecule Health Talks på Folkescenen

Husk også at Molecule Health Talks sammen med vores samarbejdspartnere indtager Folkescenen foran Grønbechs Hotel torsdag den 15. juni kl. 11-17. Dagen er linet op med en række aktuelle og spændende debatter om bl.a. avancerede behandlinger, kvinders overgangsalder, CO2-udledning fra industrien, effekten af misbrugsbehandling, trivsel blandt børn og unge, Søren Brostrøm i den varme stol og ovenomtalte debat om arbejdskraftudfordringer i EU-perspektiv.