Den 10. maj gæstede Cathrine Nygaard Christensen fra BioInnovation Institute Molecule Morgenmøde, hvor vi havde samlet gode samarbejdspartnere til et oplæg om innovativ forskning og start-ups relateret til kvinders sundhed.

Afsættet for Cathrine Nygaard Christensens præsentation af visioner og fremtid for BII Women Health Initiative var nogle eksempler på skæv kønsfordeling i life science-forskning, – finansiering, – produkter og effekt. Allerede her startede dialog, spørgsmål og drøftelser. Fordi det kan være svært at genkende ubevidste valg og fravalg. For vi har barrierer indbygget i forhold til at målrette forskning, udvikling og kommercialisering af produkter til at hjælpe kvinders sundhed. Den hormonelle cyklus betyder f.eks., at det kan være vanskeligere at monitorere effekter på kvinder. Det kan være en af årsagerne til, at man hyppigere anvender mandlige mus, når man tester effekter af produkter og terapier. Det ser også ud til, at det er sværere at rejse finansiering til produkter og terapier, der er målrettet kvinder. Historisk har det i USA været forbudt i en periode på omkring 10 år at inkludere kvinder i den fødedygtige alder i kliniske forsøg. Og så er der også nogle kulturelle faktorer, som har gjort kvindelige lidelser og symptomer mindre synlige og behovet måske af samme årsag estimeret mindre (f.eks. reklamer for menstruationsbind, som viser bindets effekt med blå farve og kvinder, der synes fuldstændig upåvirkede af at have menstruation). Mange lægemidler er derfor udviklet og testet på mænd.

Der mangler viden om og målrettede terapier til kvinder. Særligt fordi sygdomme ofte manifesterer sig forskelligt på bl.a. køn, at forekomst af mange sygdomme er kønsforskellige, og at der er sygdomme og udfordringer, der er kønsspecifikke. Der er f.eks. meget ringe behandlingsmuligheder for endometriose, som rammer 6-10 procent af kvinder.

Derfor ligger der et uopdyrket potentiale til en målgruppe på cirka halvdelen af jordens befolkning. Og det er præcis det, som BII sammen med Bill og Melissa Gates fonden har sat sig for at hjælpe andre til at indfri med initiativet BII Women Health Initiative.

BII havde allerede etableret infrastruktur og kompetencer til generelt at understøtte, at forskningsresultater kan udvikles til kommercielle produkter, da kvinders sundhed blev et særligt indsatsområde. Det betyder, at man tilbyder spæde projekter og virksomhedsidéer mulighed for modnings- og skaleringshjælp til såvel laboratorier, finansiering, udvikling, kommunikation, markedsanalyser og mentorordninger.

Sideløbende med det konkrete acceleratorprogram arbejder BII’s Women Health Initiative med at afdække og styrke det europæiske økosystem for innovativ forskning og start-ups, der adresserer de medicinske udækkede behov inden for kvinders sundhed. Hvor særligt Storbritannien, Frankrig og Israel er fremme i skoene og har skabt bedre mulighed i de sociale og politiske miljøer i forhold til kvindesundhed. Cathrine Nygaard Christensen efterlyste derfor informationer, hvis man sidder derude og kender interessefællesskaber, netværk og forskningsmiljøer på området.

Der blev også blandt deltagerne delt ud af spæde kommercialiserings- og finansieringsidéer og eksempler på tabuer. Der blev udvekslet undren (der findes store Men’s Health foreninger, men findes de for kvinder?), anekdoter og læseanbefalinger (f.eks. ”Invisible women” af Caroline Criado Perez og Orgasmebogen af Kristine Tiedt, sidstnævnte citeret af en deltager for at det kvindelige kønsorgan først blev kortlagt i 1998 som et eksempel på forskningsbias ift. køn). Det var et emne, der rørte mange af os, og vores gæt er, at mange deltagere har taget refleksioner med efter mødet. Molecule opfordrer til at få inspirationen direkte fra BII Women Health Initiative – inviter dem ud til jer – og særligt til uddannelses- og forskningsinstitutionerne.

BII Women Health Initiative er støttet af tilskud fra Bill & Melinda Gates Foundation. Og i næste uge er der f.eks. frist for den aktuelle ansøgningsrunde på forslag til at udvikle nye innovative løsninger inden for kvinders sundhed. Og det vil der være løbende, så klar, parat, start…

Mere om Women’s Health Initiative

BII’s Women Health Initiative har til formål at styrke det europæiske økosystem for innovativ forskning og start-ups, der adresserer de medicinske udækkede behov inden for kvinders sundhed. Initiativet er støttet af tilskud fra Bill & Melinda Gates Foundation.

Kvinders sundhed har været et område med begrænsede finansieringsmuligheder i årtier. BII’s Women’s Health Initiative har til formål at katalysere innovation i denne oversete arena ved at støtte nye Bio Studio-projekter.

De temaer der lægges vægt på i Bio Studio-programmet er for eksempel:

  • Ikke-hormonel prævention
  • Vaginalt mikrobiom
  • Menstruationssundhed
  • HPV/livmoderhalskræftbehandling
  • Endometriose
  • Menopausesymptomer

Læs mere om BII’s Women’s Health Initiative her:
https://bii.dk/community/womenshealth/

Mere om BioInnovation Institute

BioInnovation Institute Foundation (BII) er en international non-profit fond støttet af Novo Nordisk Fonden. BII arbejder for at accelerere life science-innovation bl.a. ved at yde støtte til life science-start-ups i tidlige stadier og udviklingen af nye løsninger til gavn for mennesker og samfund. Siden indvielsen af BII i november 2018 har BII uddelt 35 millioner euro til 68 nystartede virksomheder i vækst.

I BII’s iværksættermiljø arbejdes der ud fra tre kerneværdier, ”BII Basics”, der omfatter at forskningen skal være effektfuld, katalyserbar og passioneret. Derudover tilbyder BII støtte i form af viden, netværk og laboratorieplads.

Bio Studio-programmet

Bio Studio er et nyetableret program specifikt designet til at støtte førende akademiske Principal Investigators (PI’er) fra universiteter, hospitaler og/eller forskningsinstitutioner i at omsætte forskning til innovative produkter og løsninger. Programmet tilbyder et tilskud på op til 6,5 mio. kr. om året. 

BII inviterer iværksætterforskere til at udtrykke deres interesse gennem Bio Studio-programmet.