Den 22. april samlede vi gode samarbejdspartnere og kollegaer til et Molecule Morgenmøde om Lægemiddelstyrelsens nye strategi som blev præsenteret af direktør Lars Bo Nielsen. Præsentationen førte til flere gode drøftelser, spontant input og en lille smule kritik.

Den nye strategi

Lægemiddelstyrelsens nye strategi bygger på en række analyser som har resulteret i en mission om at skabe værdi for borgere, dyr og samfund med effektive, sikre og tilgængelige lægemidler og sikkert medicinsk udstyr. Og hvor samarbejde er en væsentlig nøgle til at nå de fire strategiske pejlemærker, som Lars Bo Nielsen gennemgik.

Pejlemærke ”Internationalt engagement”

Lægemiddelstyrelsen er repræsenteret i mange europæiske og internationale sammenhænge og vil med strategien arbejde på at styrke den danske indflydelse. I første omgang handler det om at mappe den danske repræsentation, at definere, hvor Danmark har styrkepositioner til at drive dagsordener, og hvor det er vigtigt, at Danmark gør det. Der blev drøftet kliniske forsøg, decentrale kliniske forsøg, klima, data, regulatoriske rammer osv. Her blev rejst en problematik om spildevand omkring produktion af lægemidler nogle steder i udlandet, som er uholdbar for alle, og som vi skal finde løsninger på. Der blev samtidig udtrykt ønske om, at alvorlige udfordringer ikke må stå i vejen for at udvikle langsigtede bæredygtige løsninger også på udfordringer af mindre alvorlig karakter.

Pejlemærke ”Værdiskabende vidensdeling og sagsbehandling”

Lægemiddelstyrelsen har som ambition at ville forbedre samarbejde, dialog, rettidighed og gennemsigtighed for at skabe større værdi af den viden om lægemidler og medicinsk udstyr, som Lægemiddelstyrelsen besidder. Her blev igen rejst en lang række forskellige emner, herunder væsentligheden af klinikeres indsigt også i det regulatoriske områder, sagsbehandlingstider, bivirkningsrapportering, tilskudsordninger, fra viden til praksis. Det var en konstruktiv dialog, der var præget af nysgerrighed og lydhørhed, og som også resulterede i en aftale om genbesøg om et års tid, så vi kan få en gensidig status på fremdrift.

Pejlemærke ”Bedre brug af data og ny teknologi”

Lægemiddelstyrelsen vil bestræbe sig på at understøtte innovation i life-science økosystemet ved at styrke brugen af data og ny teknologi og arbejder på at tilføre de rette ressourcer til dette område for at sikre udviklingen. Danmark er pioner og har en særlig styrkeposition indenfor sundhedsdata. Det blev i høj grad tydeligt for udlandet under Coronapandemien, hvor bivirkningsapportering i Danmark helt konkret muliggjorte hurtige globale indsatser.

Der blev spurgt ind til, hvordan Lægemiddelstyrelsen ser på teknologiers bidrag til at skabe bedre behandlinger og mere sundhed. Lars Bo Nielsen orienterede i den forbindelse om et igangværende projekt, National Appguide, der har til formål at skabe oversigt over kvalitetssikrede apps til alle områder af sundhed og sygdom. Der er gennemført et etårigt pilotprojekt, hvor Lægemiddelstyrelsen har været sparringspartner i forhold til indsamling af erfaring i overgangsfasen til MDR-forordningen for CE-mærkning. Projektet er gået ind i en ny fase, hvor Lægemiddelstyrelsen også deltager, og vurderingen var, at det tager tid, før man er klar til centrale implementeringer af app’s. Samtidig understregede Lars Bo Nielsen det væsentlige i at inddrage sundhedsfaglige og klinikken i udviklingen og test af nye teknologier, så der kan etableres egentlig evidens.

Lægemiddelstyrelsen som arbejdsplads

Der er i strategien fokus på at videreudvikle Lægemiddelstyrelsen som en attraktiv og balanceret arbejdsplads med fokus på uddannelse og bæredygtighed i al sin kompleksitet. Ikke mindst fordi Lægemiddelstyrelsen skal kunne tiltrække og fastholde medarbejdere af andre årsager end lønnen.

Åben for dialog og inspiration

Lars Bo Nielsen sluttede af med at understrege, at Lægemiddelstyrelsen gerne modtager idéer og gode råd til måder, som Lægemiddelstyrelsen kan skabe mere værdi eller blive endnu bedre. Tak til Lars Bo Nielsen for den åbne dialog. Og tak til alle jer, som deltog og bidrog med gode spørgsmål og god stemning.