Tirsdag hørte jeg Christian Harsløf fra KL fortælle, at det var forventet, at klyngeaftalerne skulle finde en faglig og organisatorisk løsning, der sikrer borgere med både en psykiatrisk lidelse og et misbrug et behandlingsforløb med effektivt outcome. Det er der i den grad behov for. Samme aften kom jeg tilfældigvis til at sidde ved siden af Thomas Kiær, som er rygkirurg. Han fortalte, at hans tilgang som kirurg er, at han ikke opererer nogle, der har været på høj-potent smertelindring i mere end 3 uger. Beskeden er, at hvis man har været på højpotent smertelindring i mere end 3 uger, så er hovedproblemet ikke længere f.eks. ryglidelsen men derimod afhængighed og de problemer, der er hermed. Og Thomas Kiær opererer kun mennesker, hvis deres hovedproblem kan løses med en operation. Sådan! På den måde har han faciliteret mange i afvænning. Der kunne være grundlag for noget videndeling mellem Thomas Kiærs erfaringer og andre i sundhedsvæsenet, der beskæftiger sig med misbrug. Samtalen understregede også, at privathospitaler ikke er aktivitetsstyrede operationsmaskiner, den afspejlede i den grad øje for det hele menneske. Samtalen blev genoplivet på vej hjem fra jobbet dagen i dag (18/8 2021), hvor jeg hørte en P1 reportage om The Killers, hvor forsanger Brandon Flowers fortæller om hans hjemby og bl.a. synger om de tabte liv pga. opioder. En dansk skaleret effektiv indsats på det her område kunne i høj grad erfaringsudveksles med resten af verden.

(Trine)