Molecule starter Female Health netværk

Der mangler forskning og viden om piger og kvinders sundhed. Kunder og samarbejdsparter har efterspurgt handling på området, og Molecule har derfor efterlyst et netværk, hvor aktørerne kan samles. Et sådan netværk er ikke identificeret, hvorfor Molecule inviterede interesserede private og offentlige aktører og organisationer på tværs af industri, klinik og forskning til at drøfte behov og ønsker på området.

Spadestikket blev sat til et fælles netværk, der har til formål at afdække og fremme viden og gode rammevilkår for piger og kvinders sundhed i Danmark. Netværket har forskellige spor, fordi der er forskellige ressourcer, ambitioner og interesser.

Rammer for netværk aftalt på mødet den 7. september
Netværket ønsker at motivere til åbenhed og gode drøftelser og er åbent for, at endnu flere slutter sig til. Vi citerer ikke hinanden fra drøftelserne, med mindre vi har aftalt det. Der var bred enighed om et godt udgangspunkt kunne være at starte med en mapping. Netværket kan evt. blive understøttet af aktivitetsbaseret finansiering og af netværksdeltageres fælles aktiviteter.

Det blev aftalt, at førstkommende aktivitet er et ”Open Space” (den 25. oktober), hvor forslag til et fælles skriftligt udgangspunkt vil blive udarbejdet, og hvor forskellige spor til næste skridt kan skitseres. Resultaterne vil blive præsenteret på det næste netværksmøde (den 22. november).

Ønsker du at deltage i netværket, kan du henvende dig til:

Mathilde Marie Hovgaard Vested
Medical Writer
tlf. 3164 1438 |

Trine Petersen
Director of Analysis, Market Access and Public Affairs
tlf. 2060 2825 |