Understøtter vi sundhed og trivsel for alle?

I går fortalte professor Aris Papageorghiou fra Oxford Universitet om vigtigheden af at efterspørge data på delgrupper i forbindelse med Molecule Health Talks. Hans pointe er, at vi overser viden og hypoteser, hvis vi alene kigger på gennemsnitsdata.

Pudsigt nok får vi så i dag svar fra Kulturministeriet på vores henvendelse af 13. september 2022. Henvendelsen drejer sig netop om, at Molecule kiggede i data på udlodningen af tipsmidler, som kunne indikere, at der systematisk er præferencer, interesser og potentielle foreninger, vi risikerer at overse i denne tildeling. Tildelingen ser nemlig ud til primært at være gået til foreninger med flest af det ene køn. Sundhed og trivsel skabes udenfor sundhedsvæsenet: i vores fritids- og kulturliv, i institutioner og skoler, i sunde fællesskaber og i trygge relationer. Derfor interesser vi os for, hvad der sker udenfor sundhedsvæsenet og life science branchen.

Vi forventer, at man fra Regeringens side retter op på eventuelle skævheder, også i fordelingen af tipsmidler. Og vi slipper ikke hverken denne her sag eller den systematiske efterspørgsel efter mindst kønnede data, helst endnu flere populationer. Hvis sundhedsdata ikke systematisk præsenteres disaggregeret, vil vi bede om det. Og hvis det ikke snart bliver standard, må vi diskutere om det skal rammesættes i lovgivningen.

Se henvendelse til Kulturministeriet (cc til Sundhedsministeriet) her.

Aris Papageorghiou, Molecule Health Talks - Sund Fremtid - 23. marts 2023
Aris Papageorghiou, Molecule Health Talks – Sund Fremtid, 23. marts 2023