Vælg Klogt er et klogt valg

Med udsagnet ”Mere er ikke altid bedre” startede Vælg Klogt præsentationen til årets første Molecule Morgenmødet den 11. januar 2022. Susanne Axelsen, Camilla Flintholm Raft og Lotte Birk Godiksen fra Vælg Klogt fortalte om arbejdet med at sikre, at danske patienter ikke modtager overflødige undersøgelser eller behandlinger. Om at være sundhedsvæsenets sunde fornuft og fjerne det unødvendige uden at udsætte borgerne for risiko og dermed bruge de knappe ressourcer klogere.

En OECD-rapport viser, at 20 % af tests, undersøgelser eller behandlinger ikke giver nogen værdi eller er overflødige. I Danmark har undersøgelser peget på, at det sundhedsfaglige personale mener, at overbehandling og unødvendige undersøgelser opstår på baggrund af frygten for at overse og underbehandle, mens patienterne mener, at det skyldes informationstab ved sektorovergange.

Vælg Klogt er en dansk udgave af Choosing Wisely-projekterne, som har bredt sig til 25 lande fra USA. Indsatsen i Danmark blev en realitet i starten af 2020, men hvor det i andre lande drives udelukkende af sundhedsfaglige, er indsatsen i Danmark formuleret og styret i et samarbejde mellem patienter og læger, gennem organisationerne Danske Patienter og Det Lægevidenskabelige Selskab, og finansieret af Danske Regioner.

Vælg Klogt screener forslag, gennemgår evidens og udarbejder anbefalinger ud fra følgende fire kriterier;

  1. Anbefalingen skal omhandle en procedure, undersøgelse eller behandling, som har en vis forekomst i det danske sundhedsvæsen.
  2. Anbefalingen skal omhandle en procedure, undersøgelse eller behandling, som er unødvendig og/eller som medfører en belastning hos patienterne, der kunne være undgået.
  3. Der skal være evidens, som støtter den enkelte anbefaling, og i mangel på evidens skal der være bred konsensus i fagkredse.
  4. Anbefalingen skal omhandle overforbrug af en procedure, undersøgelse eller behandling, fx “undgå at bestille en blodprøve når…”  – og ikke et underforbrug, fx “glem ikke at bestille en blodprøve…”

Vælg Klogt opfordrede morgenmødets deltagere – og alle – til at melde ind (her), hvis man har forslag til noget, som kan fjernes ud fra ovenstående 4 kriterier.

Indtil nu har Vælg Klogt udarbejdet fire anbefalinger og i 2022 venter flere anbefalinger på at blive udarbejdet og implementeret. Samarbejdet med RKKP gør det muligt at undersøge, hvorvidt en anbefaling dels er blevet implementeret efter hensigten, dels hvorvidt den har haft den ønskede effekt. På den måde kan Vælg Klogt evaluere og eventuelt justere anbefalinger og implementering.

Samtidig pågår der et tværfagligt samarbejde med henblik på f.eks. dialog om strukturer, kultur, tilgængelighed og gennemsigtighed, så det understøtter at gøre det rigtige, muliggør dialog når der er tvivl, og at der er processer for aflæring, når det bliver relevant.

Morgenmødets deltagere havde mange spørgsmål, også flere end der var tid til, hvorfor Vælg Klogt var imødekommende overfor at sende sine ubesvarede spørgsmål til dem efterfølgende. Molecule takker Vælg Klogt for både imødekommenhed og et spændende indblik i arbejdet med at ændre arbejdsgange og kultur i sundhedsvæsenet med henblik på at reducere unødvendigt ressourceforbrug og fremme sundheden. Vi glæder os til at følge arbejdet fremover. Her er det i øvrigt muligt at tilmelde sig Vælg Klogts nyhedsbrev.