Har vi virkelig brug for nye løbetrøjer?

Sådan lød spørgsmålet fra en af Molecules medarbejdere, da vi i foråret diskuterede vores kommende deltagelse i DHL-stafetten. Faktisk var vi ikke helt enige.

Nogle syntes, at vi skulle købe nye løbetrøjer for at få et ens visuelt udtryk til DHL. Andre argumenterede for at genbruge det, vi allerede har, inden vi begynder at støtte ny-produktion pga. det klima og miljøaftryk, det efterlader. Det blev suppleret med, at det er vigtigt at reservere råvare- og forsyningskæder til mere væsentlige behov, når nu det generelt er under pres. Nogle mente, at vi godt kan være bekendt at købe nye løbetrøjer med vores logo på, så længe de er bæredygtige og svanemærket.  Andre havde skabet fyldt med løbetrøjer og ville gerne dele ud til dem, der mangler. Men det var ikke alle interesseret i, fordi løbetøj af nogle bliver opfattet ligeså intimt og personligt som undertøj.

Så den landede ikke rigtig, og diskussionerne ulmede. En uges tid efter blev der skåret igennem: Vi skal så vidt muligt ikke producere nye t-shirts, fordi Molecule har som mål både selv at reducere vores klimaaftryk og skubbe kunder og samarbejdspartnere i samme retning. Derfor blev der etableret et t-shirt-team for at afsøge mulige løsninger for at genbruge løbetrøjer til kommende DHL og tilgodese holdets øvrige ønsker og bekymringer.

Nu er teamet i fuld gang med at finde en løsning, så vi undgår at støtte produktion, der belaster miljø og klima og som ofte produceres under kummerlige forhold. Men vi vil samtidig gerne se smarte ud med stafetten.

Lavet af kul, råolie og naturgas
Langt størstedelen af alt sportstøj er lavet af syntetiske fibre som polyester, akryl, nylon, lycra og spandex. Materialer som giver stor bevægelighed og optager mindre sved fra kroppen end naturmaterialer.  Derfor er de behagelige at træne i.  Men det er også materialer, som er fremstillet af kul, råolie og naturgas gennem en kemisk proces, hvor der bliver brugt masser af vand, og som er meget energikrævende. 

Tøj, der ikke fejler noget, ryger ud med skraldet
Dernæst er der vores tøjs levetid. Ifølge en rapport fra Nordisk Ministerråd har 80 procent af det tøj, vi smider ud, reelt set 80 procent af sin levetid tilbage. Det vil sige, vi smider det ud, selvom det ikke fejler noget. Måske fordi der står DHL Stafetten 2017 i stedet for 2022? Er det grund nok til at købe nyt? Og hvad med det løbetøj, som vi har fået fra andre løb, og som flere af os har skabet fyldt af?

Hvordan gør vi det?

Hvad med dig – har du virkeligt brug for endnu en løbetrøje? Vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at hoppe med på ideen eller har kreative input til, hvordan vi løser det her. 


Kilder:

https://www.ecolabel.dk/da/aktuelt/nyheder/2022/05/cirkulaert-fokus-i-svanemaerkets-nye-krav-til-tekstiler
https://taenk.dk/forbrugerliv/baeredygtighed/toej-saadan-skader-produktionen
https://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20201208STO93327/the-impact-of-textile-production-and-waste-on-the-environment-infographic
https://faktalink.dk/t%C3%B8j-og-b%C3%A6redygtighed
http://norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A764795&dswid=1101