Nærhed og sammenhæng, fastholdelse af medarbejdere i sundhedsvæsenet samt regionernes samarbejde med life science-industrien blev debatteret, da regionale spidskandidater deltog på vores Molecule Morgenmøde d. 27. oktober 2021.

Tirsdag d. 16. november 2021 er der regionalvalg i Danmark. Som optakt til valget havde vi samlet fem spidskandidater fra fire regioner og tre partier til virtuel politisk debat.

Spidskandidaterne til Molecule Morgenmødet var:

  • Karin Friis Bach, spidskandidat for Radikale Venstre i Region Hovedstaden
  • Anders G. Christensen, spidskandidat for Venstre i Region Midtjylland
  • Mads Duedahl, spidskandidat for Venstre i Region Nordjylland
  • Mette With Hagesen, spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Syddanmark
  • Anders Kühnau (i starten), spidskandidat for Socialdemokratiet i Region Midtjylland

Nærhed, sammenhæng og ressourceudfordringer i sundhedsvæsnet

Nærhed og sammenhæng i sundhedsvæsenet var blandt de helt centrale emner i debatten, særligt i relation til samarbejdet mellem kommuner og regioner, tilgængelighed samt almen praksis’ rolle.

Ligeledes var rekruttering og fastholdelse af medarbejdere i sundhedsvæsenet et centralt tema, som kandidaterne blev bedt om at forholde sig til. Her blev både peget på kort- og langsigtede løsninger som eksempelvis bedre medarbejderforhold, ansættelse af støttepersonale samt mere attraktive forhold på sygeplejeuddannelserne rundt om i landet.

Økonomisk prioritering – hvor skal pengene findes?

De fem regioner råder i 2021 over et samlet budget på omkring 130 mia. kroner. Langt de fleste af pengene går til sundhedsvæsenet. Alligevel er hospitalernes økonomi presset, og valgkampens mange forslag og visioner kalder på økonomisk prioritering. Kandidaterne fik derfor spørgsmålet: ”Hvor vil I tage pengene fra?”.

Forslagene var forskelligartede og gik fra konkurrenceudsættelse af støttefunktioner, over mulighed for regional skat til behov for statslig ressourcetilførsel.  

Samarbejde med life science-industrien

Et sidste centralt tema i debatten var regionernes samarbejde med life science-industrien. Her fremhævede kandidaterne blandt andet et styrket samarbejde mellem regioner, universiteter og industrien, åbenhed overfor dialog, partnerskaber og samarbejde med Danish Life Science Cluster.

Tak til alle jer som deltog. Tak for alle jeres gode spørgsmål.

Vi ser frem til valget d. 16. november 2021. Rigtig god valgkamp!

Næste morgenmøde er d. 10. november 2021. Her vil programchef Lars Hyldegaard Olsen og projektchef Thomas Leth Frandsen fortælle om det offentlige-private samarbejde omkring BørneRiget og brugeroplevelser og leg i et evidensdrevet sundhedsvæsen.