Ingen kan gøre alt, men alle kan gøre noget. Og sådan er det også, når det gælder bæredygtighed og ansvarlighed. Derfor har vi i Molecule ved afstemning udvalgt, hvilke af FN’s 17 verdensmål vi sætter særligt fokus på. Det har vi gjort ud fra bevidstheden om, at vi netop ikke kan gøre alt – men vi kan alle gøre noget. Og måske ikke så overraskende har vi valgt at fokusere på sundhed, forbrug og partnerskaber.

I 2015 vedtog FN i alt 17 verdensmål for bæredygtig udvikling, der afspejler både økonomiske, sociale og miljømæssige mål. I Molecule vil vi gerne bakke op om målene og være med til at lede verden i en mere ansvarlig og bæredygtig retning, og udgangspunktet for vores ansvarlighedsmål er, at selv små handlinger kan gøre en stor forskel.

Som mennesker og som medarbejdere i Molecule har vi hver især vores tilgang til bæredygtighed og ansvarlighed. Nogle har valgt i højere grad at overgå til plantebaseret kost for at reducere det fossile aftryk, flere vælger at tage cyklen frem for bilen, nogle gør meget ud af at købe genbrug i stedet for nyt, nogle køber mere lokalt, mens andre køber mindre og mere kvalitet. Vi gør allesammen noget forskelligt.

Så da vi i fællesskab skulle udvælge, hvilke verdensmål som giver bedst mening for os i Molecule at arbejde med, gjorde vi det ved afstemning. Så kunne vi hver især tilkendegive, hvad vi synes, der giver mening for os og for Molecule at fokusere på.

Vores mål afspejler vores værdier og virksomhed

De verdensmål vi har valgt ved afstemningen er relateret til vores rolle som konsulenthus med særligt fokus på life science-branchen. Derfor har vi med afsæt i vores øvrige kerneværdier valgt at fokusere på målene om sundhed og trivsel (mål 3), ansvarligt forbrug og produktion (mål 12) samt partnerskaber for handlinger (mål 17).

Det er ikke så overraskende, at to af verdensmål-vinderne blandt medarbejderne i Molecule blev sundhed og partnerskaber, fordi det passer til den sfære, vi arbejder i. Og fordi det er den tilgang, vi er trænet i at indtænke. Helt konkret betyder det for os, at vi vil fortsætte med at indtænke og stimulere vores omgivelser til at indtænke, hvordan vi kan sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper. Molecule stræber efter at vores leverancer skal være bæredygtige, også efter vi har sluppet dem. Projekter og leverancer skal således være meningsfulde socialt, sundhedsmæssigt, økonomisk og miljømæssigt. Det betyder f.eks. at vi stræber efter, at flere aktører understøtter et projekt, så det ikke stopper, hvis én kunde eller én finansieringskilde falder fra, og derfor er partnerskaber ofte en del af vores sædvanlige tankegang og processer.

At indtænke bæredygtigt forbrug og produktion er straks en mere udfordrende vej at betræde, fordi det ikke altid er helt oplagt, hvordan og hvor vi kan gøre den største forskel. Vi er startet med at undersøge og stille spørgsmål om bæredygtighed og klima i forbindelse med indkøb og potentielle nye leverandører, både for at kunne træffe mere kvalificerede valg, for at skubbe lidt til bevidsthed og handling og i forhåbningen om at få inspiration. Det er især på dette punkt, vi kan udfordre os selv og lade os inspirere af andre.

Sammen kan vi nå langt

Det er på mange måder et arbejde, man aldrig rigtig kan blive færdig med. Derfor vil vi fortsætte med at lave målsætninger for bæredygtighed i fællesskab, så vi sammen kan nå og gå længere og længere i bæredygtighedens tegn. Samtidig er det vores ønske at skabe gennemsigtighed om de overvejelser, valg og handlinger, som vores bæredygtighedsfokus medfører.

Vi tror på, at ansvarlighed og life science-branchen kan gå hånd-i-hånd, og vi ser det som vores opgave at hjælpe den balance så godt og ansvarligt på vej som overhovedet muligt.