SDG, Sustainable Development Goals

Life science branchen er en afgørende motor for forskning, innovation og eksport og derfor en kæmpe drivkræft for sundhed og vores velfærd. En branche med så stor en indflydelse har også en forpligtelse til at gå forrest og udvise ansvarlighed og tænke bæredygtigt.

Vi er i Molecule drevet af at fremme ansvarlighedsdagsordenen indenfor life science. Fordi vi tror på, at det er afgørende for at sikre, at life science branchen bevarer sin styrke indenfor sundhed og velfærd. Som konsulenthus ser vi det derfor som en kerneopgave, at vi skubber både os selv, vores leverandører og vores kunder i en mere ansvarlig retning.

Vi mener fx, at ansvarlighed og bæredygtighed bør være et afgørende konkurrenceparameter for den vej rundt at stimulere bæredygtige valg og sikre fortsat incitament til at innovere og tænke nyt. Det handler om at tage et større ansvar end påkrævet.

Vores mål er, at den danske life science branche bliver en global ledestjerne for, hvordan en branche kan være med til skubbe på, innovere og have modet til at gøre ting anderledes, til at insistere på at tage ansvar. De danske selskaber kan være ”det lokale laboratorium for bæredygtighed” – spændende fra ansvarlig forskning, over ansvarlig produktion til bæredygtig prissætning og bæredygtigt samarbejde. Der er to nøgler til at opnå vores mål – både vores eget om at være et fyrtårn, og at den danske life science branche bliver det. Den ene af nøglerne er at indtænke, stimulere og promovere partnerskaber. Partnere skaber robusthed i den skrøbelige balance, der hele tiden skal genfindes, når man betræder nye veje. Derfor er Molecule f.eks. en del af Dansk Erhvervs netværk for CSR/sustainability rådgivere. Den anden er at skabe gennemsigtighed om processen, at have modet til at vise vejen. Hvis vi skal styrke innovationen, så skal vi også turde fejle, også turde vise, når vi famler. Vi er i øjeblikket i gang med at etablere Molecules egen risiko- og væsentlighedsvurdering for at etablere et datagrundlag, der kan understøtte vores effektmonitorering. Fordi så er der rum til at blive klogere, til at vores partnerskaber og vores kunder kvalificerer os. Til at flere tænker med, prøver af og skaber synergi. Det udfordrer vi os selv og vores kunder med. Og det vil vi blive ved med.