Stjernestøv og store visioner på Molecule Morgenmøde

Molecule Morgenmødet den 21. april 2021 blev en spændende udfordring af vores syn på behandling, sygehuse og rehabilitering. Thure Lindhardt (skuespiller), Esben Bala Skouboe (civilingeniør med speciale i arkitektur og design) og Per Thorgaard (overlæge, Region Nordjylland) tog Molecules kunder og samarbejdspartnere med på Region Nordjyllands visionære rejse til at skabe sygehusmiljøer, der giver tryghed og håb for patienter og familier.

De tre oplægsholdere er en del af Region Nordjyllands projekt med at bringe kultur og natur med ind på sengestuerne i Region Nordjylland. Kroppens og sjælens velbefindende hænger sammen, og den balance skal projektet understøtte i det fysiske miljø på sygehusene ved hjælp af digitale værktøjer. Projektet skal imødekomme det bias, at klinikere kan opfatte patienten som frisk, når kroppen er helet, men ofte har patienterne ikke den mentale balance med. Der blev blandt andet givet eksempler fra litteraturen på sådanne misforståelser. Projektet tager udgangspunkt i ideen om, at den balance kan stimuleres ved at skabe miljøer omkring patienten, der er genkendelige og beroligende – ved at bringe kulturen og naturen ind på sengestuerne og tage den med, når patienterne sendes hjem.

I første omgang bliver projektet implementeret på to sengestuer, der er målrettet henholdsvis børn med livstruende sygdom og deres familier på børneafdelingen og patienter med hoftebrud og deres pårørende. Men på sigt er det målet, at projektet skal sprede sig, og derfor er det blevet designet skalerbart. I projektet afsøger de også mulighederne for, at der eksempelvis ved udskrivelse kan gives billetter til kunst og kulturoplevelser for at stimulere rehabiliteringen.

Teamet bag projektet har i forvejen gjort sig flere relevante og interessante erfaringer. Blandt andet har Per Thorgaard startet et projekt med beroligende musik i ambulancer. Et projekt, der også startede i Region Nordjylland, og som nu har spredt sig til Norge og nogle steder i England, og som blev belønnet med en Danish Music Award. Mens Thures har startet et projekt med at opføre Hamlet i Gellerupparken. Og som Thure udtrykte det, så har han jo i princippet haft det samme job som sundhedspersonalet: ”Vi skuespillere er jo ligesom sundhedspersonalet med i borgernes store følelser og vigtige øjeblikke”. Også Esben har erfaringer fra nytænkende projekter, bl.a. med at udvikle fødestuer, der giver bedre og mindre komplicerede fødsler. Det startede i Herning og implementeres nu også i Hjørring.

Patienternes velbefindende og balancen mellem krop og sind kan med få midler indtænkes mere konsekvent i behandlinger og forløb til gavn for (lighed i) sundhed, trivsel, kultur og fællesskaber. På morgenmødet lød opfordringen, at også life science-industrien kan tage medansvar for patienternes samlede velbefindende og tænke sine produkter og løsninger ind i en større kontekst. Ligesom der blev opfordret til at indtænke samarbejdsmuligheder med kulturen for at understøtte sundheden. I den forbindelse blev bogen Kultur og Sundhed anbefalet.

Molecule vil gerne sige tak til Region Nordjylland for at prioritere kulturen i sundheden og til Per, Esben og Thure for et spændende og særdeles medrivende Molecule Morgenmøde. Vi glæder os til at følge projekterne.

Læs mere her:

https://rn.dk/service/nyhedsbase-rn/2020/11/kultur-og-sundhed-skal-gaa-haand-i-haand-i-nye-patientstuer-paa-aalborg-universitetshospital

https://www.musikterapi.aau.dk/nocks/videnscenter/evalueringsguide/

https://rhnordjylland.rn.dk/service/nyhedsbase-regionshospital-nordjylland/2020/06/installationskunst

https://vbn.aau.dk/ws/portalfiles/portal/212930789/Fremtidens_F_destue.pdf

https://turbine.dk/produkt/kultur-og-sundhed/