28. september 2020

Life science-branchen er vigtig for dansk velfærd og erhvervsliv. Dansk life science bidrager til arbejdspladser, forskning, sundhed, bæredygtighed og velfærd. Branchen er på flere måder vigtigere i dag end i går. Derfor glæder vi os til på onsdag, hvor Carsten Kjær Joensen, kontorchef for Erhvervsministeriets life science-enhed, på vores morgenmøde fortæller om den erhvervspolitiske indsats, klimatiltag og vækstvilkår i life science-industrien.

I 2019 stod Danmarks life science-branche for en eksportværdi på over 130 milliarder danske kroner og for knap 20 procent af den samlede vareeksport (1). Herudover bidrager branchen også med godt 20 milliarder til de offentlige finanser (1).

Branchen er mere vigtig i dag end i går. Men ambitionerne for i morgen er endnu højere. Den danske life science-branche vil være et foregangsgang for hele verden, både i forhold til forskning, gennemslagskraft, konkurrencedygtighed og ved at være ambitiøs på klimaområdet. Der er derfor behov for at få klarhed over handlingsplaner og rammebetingelser, så spurten kan fortsætte. Vi håber at blive klogere på status på onsdag.

Muligheder og udfordringer

Der ligger en masse materialer, f.eks. anbefalinger fra genstartsteam (2,3), fra klimapartnerskaberne (1), fra vækstteamet (4), fra LIF om at styrke innovation i branchen (5). Der ligger en vækstplan (6), der er efterspørgsel efter en ny life science-strategi (7), og senest kom der 188 forslag fra DI til en ny vækstplan (8). Alle konkrete forslag til handlingsplaner, som regeringen skal have knyttet sammen med anbefalingerne fra øvrige brancher og sektorer, så der kan komme nogle samlede handlingsplaner, der kan sætte fælles retning. Vækststrategi, rammevilkår og den kommende grønne skatte- og afgiftsreform skal skabe synergi, så det samlet kan understøtte mere hensigtsmæssige udbud og efterspørgsel af varer og services i et bære- og konkurrencedygtigt erhvervsliv i vækst.

Morgenmødet med Carsten bliver både fysisk og digitalt

I Molecule glæder vi os til på onsdag den 30. september, hvor vi får mulighed for at høre fra Carsten Kjær Joensen, hvad status og planerne er for den erhvervspolitiske indsats i forhold til life science-industrien – ikke mindst dens klimatiltag og vækstvilkår.

Vi glæder os til at byde Carsten velkommen til Molecules morgenmøde, som denne gang muliggør såvel fysisk som digital deltagelse. Tilmelding her: https://www.moleculeconsultancy.com/morgenmoeder/


  1. Sekretariatet bag Klimapartnerskabet for Life Science & Biotek. Regeringens klimapartnerskaber Life science & biotek [Internet]. 2020 Mar [cited 2020 Sep 27]. Available from: https://em.dk/media/13478/life-science-og-biotek.pdf
  2. Genstartsteam for life science og biotek. Genstartsteam for life science og biotek – en grøn og sund genstart [Internet]. 2020 Sep [cited 2020 Sep 28]. Available from: https://em.dk/media/13883/bilag-udfordringer-og-muligheder-for-life-science-og-biotek.pdf
  3. Genstartsteamet for Life science og Biotek. Afrapportering fra Genstartsteam for life science og biotek. Potentialet for life science-eksporten frem mod 2030 [Internet]. 2020 Sep [cited 2020 Sep 28]. Available from: https://em.dk/media/13887/life-science-og-biotek.pdf
  4. Vækstteamet for Life Science. Life science i verdensklasse Anbefalinger fra regeringens vækstteam for life science [Internet]. 2017 Mar [cited 2020 Sep 28]. Available from: https://em.dk/media/10279/310317-life-science-i-verdensklasse-anbefalinger-fra-regeringens-vkstteam.pdf
  5. Lif. Rammevilkår for styrket innovation i dansk life science. Indspil fra lif [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 28]. Available from: http://publikationer.lif.dk/life-science-katalog-2020/?page=1
  6. Regeringen 2018. Vaekstplan for life science [Internet]. 2018 Mar [cited 2020 Sep 28]. Available from: https://em.dk/media/9120/vaekstplan_for_lifescience_pdfa.pdf
  7. Roche og Novo Nordisk: Regeringen skal tage initiativ til ny life science-strategi – Altinget: sundhed [Internet]. [cited 2020 Sep 28]. Available from: https://www.altinget.dk/sundhed/artikel/roche-og-novo-nordisk-regeringen-skal-tage-initiativ-til-ny-life-science-strategi
  8. di Dansk Industri. Tilbage til fremtiden. DIs 2030 plan. [Internet]. 2020 [cited 2020 Sep 28]. Available from: https://www.danskindustri.dk/globalassets/dokumenter-analyser-publikationer-mv/pdfer/2030/dis-2030-plan-2020_web.pdf?v=200928