Onsdag den 16. september står på flere måder i QALY’ens tegn. Vi har nemlig inviteret professor på CBS, Lars Peter Østerdal, til at komme og fortælle om hans viden og erfaringer med at inkludere kvalitetsjusterede leveår (QALY) i sundhedsøkonomiske analyser. Derudover er onsdag også dagen for høringsfristen på udkastet til en ny metodehåndbog for Medicinrådet. Det er blandt andet hensigten, at QALY skal inkluderes i Medicinrådets vurderinger fra 1. januar 2021. Vi går derfor i den grad en spændende onsdag i møde.

Medicinrådet vil fra 2021 anvende QALY til at vurdere, hvorvidt nye typer af lægemiddelbehandlinger skal indføres på hospitalerne. Med indførelsen af QALY bliver det i sidste ende nemmere for beslutningstagerne at nedprioritere de lægemidler, der ikke har effekt på hverken livslængde eller livskvalitet – og således er der også flere ressourcer til at prioritere de behandlinger, der har rigtig god effekt. Til patienternes bedste.

Nye offentliggørelser af den danske befolknings præferencer omkring livskvalitet viser, at borgerne i Danmark lægger meget høj vægt på mental velbefindende. Også væsentlig mere end de danske præferencer afspejlede, da man senest afdækkede disse (i slutningen af det 20 århundrede). 

For det danske sundhedsvæsen vil indførelsen af QALY betyde, at der kommer mere gennemsigtighed (mere data) omkring patientrapporteret effekt af behandlinger. For life science-branchen betyder det, at de kliniske forsøg med PRO hurtigere skal fremsendes til brug – også til andre lande end i England, hvor man er vant til at anvende dem. Og forhåbentlig betyder det også større gennemsigtighed for life science-industrien.

Alt dette og meget mere glæder vi os til at drøfte med Lars Peter Østerdal, professor i mikroøkonomi på CBS, på vores morgenmøde på onsdag. Vi kommer både til at vende muligheder og faldgruber ved at inkludere en systematik omkring livskvalitet og levetid. Vi ser frem til at se vores kunder og til en spændende drøftelse med Lars (obs: tilmelding nødvendig, pga. covid-19 restriktioner).