Alternative prisaftaler, Amgros’ rolle under corona-pandemien og samarbejdet med de nordiske lande var blandt emnerne, da Flemming Sonne, adm. direktør i Amgros, var gæst på vores Molecule Morgenmøde i dag (15. september 2021).

Flemming Sonne præsenterede Amgros’ strategi for de kommende år og zoomede ind på en række konkrete tiltag foran et engageret publikum, der var til stede både fysisk og digitalt.

Han fortalte blandt andet, at Amgros fortsat har øget fokus på alternative prisaftaler og eksempelvis har indgået en abonnementsmodel med Vertex samt en aftale om udskudt betaling med Novartis.

Han tilføjede i den sammenhæng, at man er ved at gennemgå modellerne systematisk i forhold til at vurdere, om man har den nødvendige dataunderstøttelse, samt hvilke administrative og juridiske barrierer, der findes hos Amgros. Desuden understregede han, at dataunderstøttelse er altafgørende for, at alternative aftaler kan laves i større skala. Hvis medicinalvirksomhederne ønsker at udvikle deres egen alternative aftaler, opfordrede han dem til at overveje de relevante effektmål, samt hvornår og hvordan disse skal indsamles.

Amgros og covid-19-pandemien

Flemming Sonne kom desuden ind på, hvordan covid-19-pandemien har påvirket organisationen. I februar 2020 kontaktede Lægemiddelstyrelsen Amgros og bad dem om at sikre et lager svarende til tre måneders forbrug af lægemidler til behandling af akut kritisk sygdom og kritiske lægemidler til behandling af kroniske patienter i hospitalssektoren.

Hidtil har Amgros’ strategi været ikke at have flere lægemidler på lager, end man har brug for. Men den strategi tog ikke højde for, når der pludselig sker et stop i forsyningskæden eller en usædvanlig stor efterspørgsel efter visse lægemidler, som under Covid-19- pandemien. Derfor indførte man helt nye måder at lave indkøb og lagerstyring på.

I dag, hvor Coronaberedskabet er reduceret, består den nationale lagerkapacitet både af lager hos sygehusapotekerne og Amgros. Endvidere er der indgået aftaler med private leverandører om, at de giver større lagerhold på egne lagre i Danmark.

Nordisk og internationalt samarbejde

I Norden har Danmark gennem flere år samarbejdet med Norge, Sverige, Island og Finland i Nordisk Lægemiddelforum. For at sikre, at et nordisk samarbejde fortsat skaber værdi for alle, vil der fremadrettet være fokus på, Horizon Scanning, forsyningssikkerhed, nye, dyre lægemidler og miljøhensyn. Samtidig understregede Sonne, at fremtiden formentlig vil bringe et tættere EU-samarbejde på flere områder af lægemiddelområdet.

Afslutningsvis pegede Flemming Sonne på, at fremtiden for Amgros byder på øget konsolidering og fortsat udvikling af organisationens lager samt et ændret syn på beredskab og sikkerhed. Desuden er der også fokus på adgang til og udnyttelse af data, gennemførelse af flere fælles nordisk udbud, styrket samarbejde på tværs af EU og Norden samt gennemførelse af fælles nordiske prisforhandlinger på nye præparater.

Næste morgenmøde finder sted 27. oktober, hvor vi varmer op til det kommende regionsvalg med spidskandidater fra hver region. Morgenmødet afholdes digitalt.

Tilmeld dig vores invitationsliste