Market access

Vi sikrer lægemidler og sundhedsteknologier en plads på markedet ved at synliggøre værdien

Vi hjælper vores kunder med at få adgang til markedet. Vi hjælper jer godt igennem Medicinrådet, og vi er med til at sikre det bedste udgangspunkt, når nye lægemidler skal introduceres. Eller når anvendelsen af eksisterende behandlinger skal optimeres.

Vi opnår indsigt i markedet og formidler behovet, der sikrer adgang til markedet
Market access handler først og fremmest om at styrke indsigten i markedet og dernæst om at anvende den indsigt til at dokumentere og formidle et behov. Og få handling i spil. Vi kalder det også værdikommunikation.

Market access er bl.a.:

  • Medicinråds- og Behandlingsrådsprocesserne, ansøgning, omkostnings- og budgetkonsekvensanalyse
  • Markeds- og interessentanalyser, der afdækker og beskriver markeds- og konkurrentsituationen.
  • Registeranalyser der afdækker klinisk praksis, patientrejser, hospitalsforbrug, lægemiddelskift mv.
  • Value stories og budskabsplatforme, der synliggør behovet for og værdien ved en given behandling.
  • ’Patient journeys’, der afdækker sygdomsforløb og identificerer muligheder for optimering.
  • Tilskudsansøgninger i forbindelse med introduktionen af nye lægemidler.
  • Præsentationer og dokumentation til myndigheder f.eks. ved revurderingssager.
  • Holdningspapirer og virksomheds-/lægemiddelpræsentationer til mødet med de forskellige sundhedsfaglige og -politiske aktører.
  • Indvendingshåndtering i form af budskabsformulering og -træning.

Vil du vide mere om market access, analyser og værdikommunikation?
Så kontakt os, eller kom forbi kontoret på Østerbro.

Kontakt
Mette Thorn Sørensen, Managing Director and Partner
+45 41 38 43 00

Det laver vi også: Public affairs og Corporate kommunikation

Løsninger

Vi brænder for sundhedsområdet og for at gøre en forskel for vores kunder. Vi tror på, at de to ting hænger uløseligt sammen.

Vi leverer løsninger, der skaber værdi – fra strategi over udvikling og produktion til implementering og udbredelse.

Vi er passionerede fagnørder. Det skal man være for at se detaljen og formidle nuancerne. Vi finder stor inspiration i at arbejde i spændingsfeltet mellem mennesker, politik og videnskab. Det kalder på empati, integritet og indsigt. Og er en forudsætning for at skabe resultater.

Vi hylder specialisttankegangen på branche- og medarbejderniveau og i forhold til samarbejdspartnere. Vi sætter det bedste hold fra gang til gang.

Vi sætter en ære i at kende og følge de etiske retningslinjer udstukket af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), Kreativitet & Kommunikation (KreaKom) og Dansk Erhverv. Det ser vi som en forudsætning for at agere inden for et reguleret område som sundhedsområdet.

Vi skubber i en mere bæredygtig retning. Som konsulenthus ser vi det som en kerneopgave, at vi skubber både os selv, vores leverandører og vores kunder i en mere ansvarlig retning. Fordi vi tror på, at det er med til at stimulere life science branchens styrkeposition indenfor sundhed og velfærd. Læs mere her og her

KONTAKT

Vores 30 medarbejdere sidder klar til at rådgive indenfor hver deres specialiserede område. Kontakt os gerne for yderligere information eller en snak om mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

Mette Thorn Sørensen

Managing Director and Partner

Kontakt Mette vedr. Medical marketing

+45 41 38 43 00

Charlotte Tauber

Director and Partner

Kontakt Charlotte vedr. Public relations & engagement

+45 40 94 11 10

Susanne Holm Schäffer

Director of Digital Engagement and Partner

Kontakt Susanne vedr. Digital & social media engagement

+45 61 63 77 10

Viki Rachlitz

Creative Director

+45 30 61 67 36

Nanna Rodian Christensen

HR & Operational Manager

+45 51 17 13 73

Maria Alstrup

Director of Patient Engagement

+45 30 26 56 50