Public affairs

Vi leverer politisk kommunikation, der sikrer handling.

Sundhed fylder på dagsordenen hos både medier, politikere og i befolkningen generelt. Vi hjælper med at stille skarpt på konkrete problemstillinger og løfte dem ind på den sundhedspolitiske arena.

Vi sætter aktuelle udfordringer til debat
Vi udvikler strategier for politisk kommunikation inden for forskellige sygdomsområder i samarbejde med vores kunder. Vi udarbejder interessentanalyser, faciliterer rundbordssamtaler og debatarrangementer, og vi rådgiver om dialog med politiske beslutningstagere.

Public affairs er bl.a.:

  • Interessentanalyser, der afdækker kendskab til og udfordringer inden for et specifikt sygdomsområde.
  • Rundbordssamtaler, der adresserer politiske og faglige udfordringer fx i forbindelse med ny innovativ behandling.
  • Politiske og offentlige debatmøder, der debatterer sygdomsspecifikke emner, som mangler sundhedspolitisk fokus lokalt og nationalt.
  • Debatter og arrangementer på Folkemødet
  • Høringer, der samler interessenter på tværs og retter opmærksomhed med sygdomsområder.
  • Kronikker og debatindlæg, der supplerer de forskellige initiativer og skaber opmærksomhed om emner, der kræver sundhedspolitisk bevågenhed.

Vi samarbejder på tværs
Vi har et stort netværk inden for forskellige terapiområder og samarbejder på tværs med relevante interessenter for at sikre, at vi leverer politisk kommunikation, der sikrer handling.

Vil du have hjælp til public affairs?
Så kontakt os, eller kom forbi kontoret på Østerbro.

Kontakt
Mette Thorn Sørensen, Manager and Partner

+ 45 41 38 43 00

Det laver vi også: Market access og Medicinsk kommunikation

Løsninger

Vi brænder for sundhedsområdet og for at gøre en forskel for vores kunder. Vi tror på, at de to ting hænger uløseligt sammen.

Vi leverer løsninger, der skaber værdi – fra strategi over udvikling og produktion til implementering og udbredelse.

Vi er passionerede fagnørder. Det skal man være for at se detaljen og formidle nuancerne. Vi finder stor inspiration i at arbejde i spændingsfeltet mellem mennesker, politik og videnskab. Det kalder på empati, integritet og indsigt. Og er en forudsætning for at skabe resultater.

Vi hylder specialisttankegangen på branche- og medarbejderniveau og i forhold til samarbejdspartnere. Vi sætter det bedste hold fra gang til gang.

Vi sætter en ære i at kende og følge de etiske retningslinjer udstukket af Etisk Nævn for Lægemiddelindustrien (ENLI), Kreativitet & Kommunikation (KreaKom) og Dansk Erhverv. Det ser vi som en forudsætning for at agere inden for et reguleret område som sundhedsområdet.

Vi skubber i en mere bæredygtig retning. Som konsulenthus ser vi det som en kerneopgave, at vi skubber både os selv, vores leverandører og vores kunder i en mere ansvarlig retning. Fordi vi tror på, at det er med til at stimulere life science branchens styrkeposition indenfor sundhed og velfærd. Læs mere her og her

KONTAKT

Vores 30 medarbejdere sidder klar til at rådgive indenfor hver deres specialiserede område. Kontakt os gerne for yderligere information eller en snak om mulighederne for et fremtidigt samarbejde.

Mette Thorn Sørensen

Managing Director and Partner

Kontakt Mette vedr. Medical marketing

+45 41 38 43 00

Charlotte Tauber

Director and Partner

Kontakt Charlotte vedr. Public relations & engagement

+45 40 94 11 10

Susanne Holm Schäffer

Director of Digital Engagement and Partner

Kontakt Susanne vedr. Digital & social media engagement

+45 61 63 77 10

Viki Rachlitz

Creative Director

+45 30 61 67 36

Nanna Rodian Christensen

HR & Operational Manager

+45 51 17 13 73

Maria Alstrup

Director of Patient Engagement

+45 30 26 56 50